Leernetwerk Samen leren in actie

Leernetwerk Samen leren in actie

Dit voorbeeldproject is een uitwerking van een ontwikkelnetwerk voor meerdere afdelingen/groepen/teams in de school die samen aan een zelfgekozen onderwerp willen werken. Om de professionele onderwijsorganisatie met management, teams en docenten door te ontwikkelen benut dit leernetwerk de aanwezige kennis en kunde optimaal. Het doel is deze kennis te delen om samen verder te ontwikkelen. Docenten en management uit verschillende delen van de school wisselen ervaringen uit, inspireren elkaar en werken samen aan toepassingen voor concrete onderwijsverbetering. Zij geven in dialoog invulling en betekenis aan hun visie op onderwijs.

De totale groep deelnemers start centraal met een Bendecafé, werkt in kleinere werkgroepen aan deelonderwerpen, reflecteert en stuurt ondertussen bij. Aan het eind van het schooljaar presenteren de werkgroepen hun resultaten aan de grotere groep in een tweede Bendecafé.

Als inspiratie voor inhoud kunnen ervaringsdeskundigen over vernieuwing in (de organisatie van) het onderwijs een impuls geven aan het ontwikkelnetwerk. CAOP heeft (samen met projectpartner Kennisland) vanuit het programma InnovatieImpuls Onderwijs een groot netwerk van vernieuwers in het voortgezet onderwijs bijeen gebracht die hun ervaringen graag delen.

Wat gaan we doen?

 • Kennismaking en intake (met enkele deelnemers en andere betrokkenen in school);
 • Traject voorbereiden met voorbereidingsgroep van de school;
 • Start van leernetwerk in eerste Bendecafé voor de gehele groep;
 • Uittesten 3-5 onderwerpen/aanpakken in kleinere werkgroepen (met procesbegeleiding);
 • Reflectie in tussentijdse werkgroepen. Intervisie en reflectie via diverse (participatieve) werkvormen. Afwisselend aandacht voor samenwerkingsrelaties, dialoog, persoonlijke vaardigheden en het gekozen onderwerp;
 • Presentatie resultaten in tweede Bendecafé, agenda maken voor vervolgstappen;
 • Train de trainer om vaardigheden over te dragen aan medewerkers die dat willen.

Wat levert het op?

 • Samenwerking en ontwikkeling op een schoolbreed onderwerp, resultaten zijn zichtbaar gemaakt;
 • Deelnemers hebben geleerd gezamenlijk te ontwikkelen en te reflecteren;
 • Deelnemers hebben ervaring opgedaan met large scale intervention-methoden en handvatten uitgeprobeerd voor (zelf)reflectie en gezamenlijke reflectie;
 • De aanpak kan zelf worden voortgezet na een train de trainer-sessie (voor wie interesse heeft).

 Randvoorwaarden

Aan het begin van het jaar wordt een vaste werkstructuur afgesproken en data ingepland. De deelnemers krijgen en maken tijd voor actieve deelname aan de Bendecafés en tussentijdse werkgroepen.

 Looptijd

Dit traject heeft een doorlooptijd van enkele maanden. De activiteiten kunnen met subsidie van het sectorplan VO tot uiterlijk 1 september 2017 worden uitgevoerd. Neem contact op voor een traject op maat dat past binnen de planning van de school.

[easy-social-share counters=1 counter_pos="insidename"]