Ontwikkelnetwerk Case for a Change

Ontwikkelnetwerk Case for a Change

Centraal in dit voorbeeld staat dat een kleine groep ‘aanpakkers’ (medewerkers/leidinggevenden) in de school een urgent vraagstuk in de organisatie bij de kop pakt. Is er een vraagstuk dat een andere aanpak nodig heeft waarin continu wordt gereflecteerd en bijgestuurd? Het ontwikkelnetwerk werpt met behulp van de externe procesbegeleiding nieuw licht op de vraag. Het doel van het ontwikkelnetwerk is te werken aan persoonlijke en professionele vaardigheden vanuit een casus uit de directe praktijk en daadwerkelijk een interventie in de school uit te voeren.

We werken in een groep van max. 8 personen. De deelnemers hebben een inspanningsverplichting om de gekozen casus voor verandering gedurende een klein jaar aan te pakken.

Wat gaan we doen?

 • Kennismaking en intake (gesprekken met deelnemers en andere betrokkenen in school);
 • Verkenning vraagstuk vanuit meerdere perspectieven;
 • Hoe kan het vraagstuk ook aangepakt worden? Selectie casus;
 • Een actie/interventie in de school uitvoeren;
 • Reflectie op de actie (diverse intervisiemethoden) en aanpassing van werkwijze waar nodig;
 • Reflectie op leerervaringen (professionele dialoog op niveau individu, team, organisatie);
 • Deelnemers presenteren de opbrengsten. Start van duurzame ontwikkeling in eigen school, bv. voor een nieuw vraagstuk.

 Wat levert het op?

 • Actie/interventie is uitgevoerd op een urgent vraagstuk;
 • Deelnemers hebben geleerd vanuit meerdere (veranderkundige) perspectieven te handelen;
 • Deelnemers hebben methoden geoefend en handvatten uitgeprobeerd voor (zelf)reflectie en gezamenlijke reflectie en professionele dialoog;
 • De aanpak kan zelf worden voortgezet na een train de trainer-sessie (voor wie interesse heeft).

 Randvoorwaarden

Aan het begin van het traject wordt een vaste werkstructuur (data/tijd) afgesproken waarin de hele groep bij elkaar komt. Tussendoor maakt de groep (met begeleiding) werkafspraken om daadwerkelijk actie te ondernemen. Dit traject vergt ongeveer 4-6 werksessies (van maximaal een dagdeel) voor de hele groep.

Veranderingen zijn weerbarstig, de praktijk van alledag vraagt om continue monitoring van bijsturing van de koers. Ook de aanpak van dit ontwikkelnetwerk wordt in overleg met de deelnemers waar nodig bijgestuurd.

Looptijd

Dit traject heeft een doorlooptijd van enkele maanden. De activiteiten kunnen met subsidie van het sectorplan VO tot uiterlijk 1 september 2017 worden uitgevoerd. Neem contact op voor een traject op maat dat past binnen de planning van de school.

[easy-social-share counters=1 counter_pos="insidename"]