Procesbegeleiding voor ontwikkelnetwerken VO

Opdrachtgever: Sectorplan VO
Jaar: 2017

Procesbegeleiding voor ontwikkelnetwerken VO

Om knelpunten in de arbeidsmarkt van het voortgezet onderwijs op te lossen, hebben sociale partners een sectorplan ‘Voortgezet werkvermogen’ voor het voortgezet onderwijs opgesteld. Het ministerie van SZW biedt cofinanciering voor de activiteiten uit dit sectorplan. Ben je op zoek naar een procesbegeleider voor Gesprekskringen en ontwikkelnetwerken in school (maatregel 1a)? Interventures biedt praktische procesbegeleiding voor leer- en ontwikkelnetwerken, startend met eigen vraagstukken uit de praktijk.

Hoe werkt begeleiding vanuit Interventures?

Deelnemers werken in een ontwikkelnetwerk zowel aan het vraagstuk als aan hun professionele houding en samenwerking. Zelfgekozen actie en (zelf)reflectie op nieuwe praktijken zijn de katalysatoren voor vernieuwing en leren. Interventures werkt vanuit de volgende uitgangspunten:

  • Initiatief, nieuwe ideeën en (gezamenlijke) ambities van medewerkers die aansluiten bij de organisatievisie, krijgen de ruimte.
  • Gebruik de aanwezige kennis en kunde en stimuleer onderlinge samenwerking, gezamenlijk werken aan lessen en (zelf)reflectie. Stimuleer interactie tussen leidinggevenden en medewerkers en tussen medewerkers onderling voor collectieve visieontwikkeling en professionalisering.
  • De school waardeert de kundige, leergierige docenten in hun vakmanschap en dat doen de professionals zelf ook.
  • School en professional stellen zichzelf en elkaar voortdurend in staat zich aan te passen aan de veranderende omgeving in de transitie naar een professionele, ondernemende cultuur.
  • De school faciliteert ontwikkelactiviteiten. De individuele opbrengsten daarvan dragen bij aan de ontwikkeling van de organisatie als geheel.

Lees hier meer over twee scenario’s die als voorbeeld zijn uitgewerkt. Uiteraard is een combinatie van deze voorbeelden op maat ook mogelijk.

  1. Ontwikkelnetwerk ‘Case for a Change’

Een groep van max. 8 ‘aanpakkers’ pakt een urgent vraagstuk in de organisatie bij de kop. De begeleiding richt zich op veranderkundige strategieën, onderzoekend leren en reflecteren.
<Meer informatie>

  1. Leernetwerk Samen leren in actie

In deze variant werken meerdere afdelingen of teams samen aan een zelfgekozen onderwerp. Docenten en management wisselen ervaringen uit, inspireren elkaar en werken samen aan toepassingen voor concrete onderwijsverbetering.
<Meer informatie>

Kies als school een traject passend bij de fase van ontwikkeling, de doelgroep, het vraagstuk of het aantal personen dat je wilt betrekken in het ontwikkelnetwerk. Samen benoemen we de doelen en ontwikkelen we de gevraagde begeleiding op maat. Elk traject eindigt met het expliciet overdragen van de werkwijze, uitgangspunten en vaardigheden aan (een deel van) de deelnemers.

Martine Maes heeft ervaring met diverse vormen van procesbegeleiding en intervisie zoals:
– Large Scale Interventions (Open Space, World Cafés);
– actieve werkvormen zoals Rich Pictures, werken met cases;
– faciliteren van intervisie via diverse methodes.

Neem gerust contact op voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek.

[easy-social-share counters=1 counter_pos="insidename"]