Schooloverstijgend leren: Leren van andermans leerproces

Veel scholen houden zich bezig met de vraag hoe zij zich kunnen ontwikkelen tot professioneel lerende organisaties. De sleutel hierbij is samenwerking. Samenwerking tussen leerkrachten als een professioneel team en samenwerking tussen scholen. De gemeente New York heeft een unieke aanpak ontwikkeld en geïmplementeerd gericht op onderlinge uitwisseling van scholen en samen leren: ‘interschool collaborative learning’ (ICL). Deze wetenschappelijk onderbouwde aanpak oogst veel succes, onder andere op het gebied van het verbeteren van leerlingresultaten. De aanpak van New York is misschien niet letterlijk te vertalen naar Nederland, maar inspireert wel.

Sardes brengt deze inspiratie naar Nederland. Schooldirecteuren geven vaak aan dat leerkrachten een sterk interne focus hebben, waardoor het lastig is na te denken over vernieuwing van het onderwijs. Gemeenten zien vaak bij de ene school prachtige oplossingen voor een probleem waar een school een wijk verderop nog vreselijk mee worstelt. De leraar heeft de sleutel in handen voor goed onderwijs. Het delen van kennis en ervaring voor nog beter onderwijs begint bij ICL dan ook daar: bij de leraren.

Leerproces als avontuur

Leerprocessen of verandertrajecten blijken in de praktijk vaker een avontuurlijke expeditie dan een geplande reis die verloopt volgens een vooraf bedacht plan. Interventures brengt veranderkundige expertise in om leertrajecten op maat in te richten. De startvraag is: wat gaat er al goed en wat heeft deze school of dit team nodig om verder te komen? In een avontuurlijke expeditie leren alle spelers op verschillende niveaus tegelijkertijd van elkaar: leraren, teamleden en schoolleiding, teams onderling én scholen onderling.

Sardes en Interventures stellen de vraag: Wat kunnen Nederlandse scholen leren van de aanpak in New York? Welke rol kunnen gemeentes en schoolbesturen spelen om deze samenwerkingsaanpak te ondersteunen?
In het artikel Scholen als Learning Partners leest u meer over het succes van de aanpak in New York. We vertalen deze aanpak naar de Nederlandse situatie. Hoe ziet een schooloverstijgend leertraject er mogelijk uit?

Sardes en Interventures

Sardes is specialist op het gebied van onderwijs, opvang en opvoeding. Sardes begeleidt innovatieprocessen en coördineert landelijke educatieve vernieuwingsprogramma’s. In de verbinding van wetenschap, beleid en praktijk komt zij samen met opdrachtgevers tot adequate oplossingen en effectieve werkwijzen. Sardes heeft de aanpak van Interschool Collaborative Learning vanuit New York naar Nederland gehaald en werkt voor deze sessie samen met Interventures. Interventures is een adviesbureau voor interventies in veranderprocessen. Interventures gaat om het creëren van tussenruimtes voor leren in en tussen organisaties. Uitgangspunten zijn ontleend aan sociale innovatie waar medewerkers en leidinggevenden gezamenlijk nieuwe vormen van aansturing en organisatie van het onderwijs bedenken en uitwerken.