Brigade Anders leren Anders organiseren

Brigade Anders leren Anders organiseren

Sluit het onderwijs nog aan op wat kinderen nodig hebben? Kan het huidige systeem tegemoet komen aan uitdagingen zoals de roep om erkenning van de professional, werkdruk of tekorten? De brigade Anders leren Anders organiseren vindt dat het anders kan.
De noodzaak om anders te gaan kijken naar leren is gegroeid. Ook is de urgentie groot om het leren anders te organiseren om echt passend onderwijs op maat voor ieder kind te kunnen geven, om de samenwerking en aansluiting met de kinderopvang ​goed neer te zetten, om taken en verantwoordelijkheden anders te organiseren en werkdruk te verlichten. Maar bovenal om kinderen betekenisvol mee te geven wat ze nodig hebben in deze tijd, op een manier die het kind van nu aanspreekt.

Stel je vraag

De brigade is bedoeld voor scholen of IKC’s die zoekende zijn hoe ze hun onderwijs anders, passend en meer op maat van de behoeften van kinderen kunnen vormgeven. Hoe krijg je je team mee? Waar moet ik beginnen? Of hoe kan ik samen met professionals vanuit kinderopvang en zorg een interprofessioneel team vormgeven? Dit zijn enkele voorbeelden van vragen die je als school of IKC kunt stellen aan brigadiers.
Ervaringsdeskundige schoolleiders en vernieuwers uit basisonderwijs, voortgezet onderwijs, kinderopvang en hoger beroepsonderwijs helpen je verder met jouw vraagstuk in een ‘brigade’ (impuls op jouw school voor schoolleider, eventueel samen met team of bestuur). Ze denken mee en brengen hun ervaring daarin mee. Zodat je zelf weer verder kunt met de ontwikkeling van anders leren en anders organiseren.

Zo werkt de brigade

Een brigade is een korte impuls van één of twee sessies. Na een intake verbindt de matchmaker je aan een brigadier met passende ervaring om je school verder op weg te helpen. Na afronding van de brigade betaalt de vragende school een vergoeding voor de matching en de vervangingskosten van de brigadier op de eigen werkplek. Kijk voor meer informatie over hoe de brigade werkt op de website van Anders leren Anders organiseren.
Meer informatie vind je in Flyer Brigade Anders leren Anders organiseren en op de website www.andersleren-andersorganiseren.nl 
De brigade is een activiteit zonder winstoogmerk van de vereniging IKOOK in samenwerking met Interventures.