Destination Innovation

Opdrachtgever: Nederlands Centrum voor Sociale Innovatie
Jaar: 2010

Destination Innovation

Een concept van activerend leren tijdens events

Hoe breng je kennis van sociale innovatie over? Het bleek een vraag waar een hele ontdekkingstocht achter zat. Werkend bij het Nederlands Centrum voor Sociale Innovatie (NCSI) en fervent aanhanger van het principe ‘practice what you preach’ zocht ik naar een manier om sociale innovatie op een passende manier over te brengen. Door te doen en te ervaren! Zo ontstond het event concept Destination Innovation : een innnovatietocht om op actieve manier met een team uit een organisatie een quick start te geven aan de innovatieve ambities. In de ochtend start het team met een zelf geformuleerde vraag. Gedurende de dag gaat het team op reis met als bestemming Destination Innovation. Onder begeleiding van een gids herformuleren ze het vraagstuk tot een ambitieuze vraag, bedenken ze een vernieuwend idee en gaan ze dat fijnslijpen met behulp van experts, voorbeelden en creatieve workshops. Aan het eind van de dag maakt ieder team kans op een prijs voor meest sociaal innovatieve pitch van de oplossing voor hun vraagstuk.

Bij het NCSI zijn bij de ontwikkeling van dit concept verschillende puzzelstukjes bij elkaar gebracht die exemplarisch zijn voor het DESTINATION INNOVATION 6 okt 2009sociaal innovatieve gedachtegoed. Ik noem ze hieronder en leg daarbij dus gelijk uit wat dit gedachtegoed inhoudt en hoe mijn visie daarover verwerkt is in de opzet van dit concept.

Richt je focus op vernieuwing van het werk of de organisatie het werk.
We vroegen aan de deelnemende organisaties een concrete en uitdagende vraag te formuleren waar ze al mee aan de slag zijn of waar ze mogelijkheden zien voor verbetering. Dit event is een eerste aanzet tot vernieuwing met als doel dat er een continue vernieuwingsmoraal in de organisatie ontstaat.

Betrek de mensen om wie het gaat.
Dit principe is een weerslag van het idee van ‘whole system in the room’ van large scale interventions en whole systems change. Voor een gedragen verandering heb je het hele systeem nodig, die op een moment in de tijd ieder vanuit eigen perspectief bijdragen aan de oplossing die daardoor alle facetten vertegenwoordigt.
Toegepast op dit event concept hebben we voorgesteld dat de organisatie een team van 5-6 personen samenstelt met mensen in de organisatie die een concrete bijdrage aan de oplossing kunnen bieden. Nodig in ieder geval verschillende perspectieven uit en natuurlijk de mensen die betrokken zijn bij de toekomstige uitvoering! (dit is nog niet zo vanzelfsprekend als ik het hier stel…)
Een vervolgstap in de eigen organisatie is vervolgens om de ‘Whole system in the room’ te krijgen en de voorgestelde oplossing.

Diversiteit.
Zorg dat in het team mensen van divers pluimage aanwezig zijn. Benut het potentieel aan talenten dat mensen in zich hebben en boor het onbenutte potentieel in de organisatie aan. Dit is een basisprincipe van sociale innovatie waar in de praktijk nog heel veel winst te behalen valt! Schaf in eerste instantie het concept van een functiebeschrijving af en daag mensen uit hun eigen talenten ook in hun werk te gebruiken. Luister en kijk wat er ter plekke gebeurt.
Toegepast op het event kun je voor de samenstelling van het tijdelijke team denken aan diversiteit van:

  • rollen van mensen (denker, doener, observator, etc.)
  • functies of typen werkzaamheden
  • leerstijlen
  • leeftijd
  • achtergrond

DESTINATION INNOVATION 6 okt 2009Spreek verschillende leerstijlen aan en verweef leren met het eigenlijke werk.
Leren kent vele vormen: zie voorbeelden van leerlandschappen in het werk van Manon Ruijters.

Mijn overtuiging is dat leren de grootste kans van slagen heeft als:

  • het leren (en collectief leren voor organisaties) gecentreerd is rondom een eigen vraag,
  • de vrager onderzoekend en actief op zoek gaat naar het antwoord,
  • de kennis aansluit bij de vraag,
  • en er gelijk een toepassing mogelijk is.

In het event concept Destination Innovation krijgt leren op verschillende manieren vorm. Iedereen kan een eigen keuze maken wat het beste passend is. De hele dag krijgt het team een persoonlijke procesbegeleider toegewezen die het leerproces begeleidt en waar nodig stuurt. In de middag kan gekozen worden uit een adviesgesprek met een expert; een dialoog met andere organisaties die al verder zijn op de ontdekkingstocht; of de uitdaging om je eigen denkpatronen te doorbreken en out of the box te denken.

Fun!
De dag is prikkelend, het is leuk om met collega’s op een hele andere manier bezig te zijn, je wordt verwend met eten en drinken en vertier. Bovenal slaat het aan dat er een competitie-element in zit: iedereen wil toch winnen? Dit blijkt elke keer weer een enorme drive te zijn voor de teams om het beste uit zichzelf te halen. Ook al is de prijs symbolisch en is iedereen winnaar van zijn eigen beste idee, toch wil iedereen graag op dat podium staan. Moraal van dit principe: geef goede ideeën een podium en geef erkenning!

Bekijk hier de videoimpressie van het event over Duurzame Inzetbaarheid van Ambulancezorg Nederland:

“The day after…

Vandaag nog zitten nadromen na de dag van gisteren. Ik/wij hebben de dag als heel inspirerend ervaren. Het was leuk om op deze manier met ons team aan de slag te gaan. Onze reisleidster heeft ons flink aan het werk gezet, maar dat was prettig, want daar kwamen we voor. Na onze voorstelronde en waar kunnen we jou voor wakker maken (bracht leuke feiten aan het licht) hebben we onze vraag wat scherper gesteld en konden we aan de slag. De middag gebruikt om te kijken welke acties we gaan inzetten… ook die zijn spannend, maar dat kan ik pas later vertellen. 
Ik kan goed tegen mijn verlies, dat zeker, maar deze keer had ik er wat moeite mee. Ik had de prijs willen winnen, niet om op het podium te staan en bloemen te krijgen, maar om de prijs. Gratis één dag begeleiding om binnen de organisatie verdere stappen te zetten. DAT had ik graag gezien.”
Deelnemer Destination Innovation 2011

“Dank voor de dag! We hebben jullie ervaren als een leuke, betrokken, innovatieve organisatie.
 Onze verwachtingen zijn meer dan uitgekomen. We hebben nuttige nieuwe inzichten verkregen en zijn tot concrete stappen gekomen. De werkvorm sprak ons erg aan: inspiratie opdoen en zelf hard werken.”
Winnende team 2011

“Dit is pas leren!”


Johannes de Geus (Schouten & Nelissen) bij de aanblik van de gesprekken tussen de teams en experts

“Ik vind het een topevenement. Een bedrijf krijgt een dag de kans om gericht met een vraag bezig te zijn die speelt in hun organisatie. Daarbij krijgen ze hulp van mensen die verstand hebben van de zaken waar het over gaat.”
Procesbegeleider

[easy-social-share counters=1 counter_pos="insidename"]